FAQ
Här finns svar på många vanliga frågor.

Arbetsdagar
Varför har vi dem och vilka deltar? För att våra anläggningar ska hållla det skick vi önskar måste vi medlemmar underhålla dem. Det gör vi genom arbetsdagar. I Torsby har vi en dag på våren och en på hösten, du väljer vilken av dessa du vill delta på. I våra båthamnar behöver vi fixa till inför sommaren och arbetsdagen är således på våren.

Avgifter
Vilka avgifter betalar man till VBS? Som medlem betalar du en inträdesavgift och en årsavgift. I årsavgiften ingår medlemsavgift och avgiften för din båt på utnyttjade anläggningar. Se Avgifter för prisuppgifter.

Båtplats
Var finns det plats och hur förtöjer jag min båt? VBS har hamnanläggningar i Bolvik och Grills, kontakta respektive hamnkapten för frågor. Din båt ska vara väl förtöjd med anpassat förtöjningsmaterial. Tänk på att se över förtöjningen varje ääsong du gör fast den på bryggan. Jollar förvaras på anvisad plats och EJ på bryggan. Mer info finns i vår Varvs-, Hamn- och Klubbholmsordning.

EL
Finns det tillgång till el? I Torsby finns ett flertal elstolpar utsatta runt planen. I Bolvik finns elstolpar på samtliga bryggor. I Grills finns uttag på baksidan av elskåpet mellan bryggorna. Gemensamt för alla anläggningar är att all utrustning skall vara jordad. Vi rekommenderar alla att koppla in en jordfelsbrytare för att skydda liv och egendom.
Flytvästar
Jag har sett att det hänger flytvästar i soprummet i Bolvik, vems är de? Det är VBS flytvästar som finns där för utlåning om någon behöver låna till tex gäster.
Klubbseglingar
Jag gillar att tävla, arrangerar VBS några tävlingar? Ett par gånger varje år genomförs klubbseglingar. De seglingar som genomförs är: vårköret, klubbmästerskapet och kräftköret. Aktivitetskommiten står för schemat.

Klubbvimpel
Jag har sett att det finns en klubbvimpel, var kan jag köpa den? Alla nya medlemmar får en klubbvimpel vid inträdet. Vill du byta ut din gamla vimpel kan du köpa en ny, kontakta styrelsen via mail.

Mastkranen
Var kan jag masta på och av? Mastkran finns vid varvet i Torsby och maxlasten är 300kg
 
Midsommar
Firar klubben midsommar gemensamt? Varje sommar firas midsommar ute på Norrgårdsön av ett stort gäng VBS:are. Alla medlemmar är välkomna att delta i firandet. När, var och hur firandet går till annonseras här på hemsidan när vi närmar oss midsommar.
Norrgårdsön
Jag vill hyra klubbholmen en helg i vår, går det? Man kan inte hyra klubbholmen för enskilt bruk men väl bokas för medlems användning. Medlemmar som inte deltar i sammankomsten får ej utestängas från nyttjande av klubbholmen. Mer detaljer finns i Varvs-, Hamn- och Klubbordning.

Nycklar
Hur erhåller jag en nyckeltagg till min anläggning? Har du fått en plats på någon av VBS anläggningarna ska du maila låsansvarig med uppgifter om hur många nycklar du önskar. Ni kommer sedan gemensamt överens om hur du kan hämta din nyckel.

Kan jag få flera nycklar? Ja, du köpa hur många nycklar du vill från klubben. Du är dock alltid ansvarig för att de inte kommer till obehöriga eller är på vift.

Jag har tappat bort en nyckel? Kontakta låsansvarig för att blockera din gamla nyckel och för att få en ersättningsnyckel. Blockering av nyckeln kostar inget men ersättningsnyckeln får du betala för.

Jag har båtplats i flera anläggningar, behöver jag då flera nycklar? Nej, du kan använda samma nyckel i alla VBS-anläggningar där du har båt. Vid förändringar av vilka anläggningar du behöver tillgång till så kontakta låsansvarig.

Jag har bytt anläggning, behöver jag byta min nyckel? Nej, din nyckel behåller du. Du ska istället ta kontakt med låsansvarig för att få dina rättigheter uppdaterade.

Min nyckel fungerar inte alltid i låsen? Nyckeln ska föras in i låset i en jämn hastighet. Fungerar det inte första gången så ta ut nyckeln-helt-ur låset och för in nyckeln på nytt. Detta för att våra lås/nycklar använder sig av rörelseenergin från nyckeln när den sätts in i låset, för att både läsa av nyckeln och för att öppna låset. Det finns inga batterier i låsen.

Min nyckel fungerar inte efter vintern? Nycklarna fungerar en säsong i taget, fram till sista mars. Normalt ska du i god tid få information om att nycklarna ska uppdateras för att de ska fungera kommande säsong. Du besöker i så fall någon av klubbens uppdateringsstationer vid Torsby varv eller i Bolvik hamn. Du sätter in din nyckel och väntar några sekunder på grönt sken därefter är din nyckel uppdaterad.

Var finns uppdateringsstationerna för nycklarna? I Bolvik hamn finns en uppdateringsstation monterad på utsidan av vaktkurshuset, vid anslagstavlan. I Torsby varv finns en uppdateringsstation monterad på utsidan av varvshuset, bredvid dörren. Uppdateringsstationerna är igång 24h om dygnet, bredvid stationerna finns även en kort instruktion.

Vem är låsansvarig?Se under funktionärer på startsidan vem det är du ska prata med.

 

Sjösättning
Vilka datum sjösätts båtarna i Torsby? Datum för upptagning och sjösättning anslås på hemsidan, se även Kalendarium. Läs gärna igenom sjösättningsguiden om du har funderingar på hur en sjösättning går till.
Sopor
Vilka regler gäller för sophanteringen i Bolvik hamn? I Bolvik får endast hushållssopor slängas och då i för ändamålet avsedda sopkärl. Farligt avfall, grovsopor, glas, el-artiklar etc tas till Hemmesta återvinningsstation, (se startsidan).
Styrelsen
Vilka är det som sitter i styrelsen? Under funktionärer på startsidan finns namnen på de personer som ingår i styrelsen.
Upptagning
Jag vill byta upptagningshelg, vem vänder jag mig till? Prata med vår varvschef ang detta. Kontaktuppgifter finns under funktionärer. Läs gärna igenom upptagningsguiden om du har funderingar på hur en upptagning går till.
Vaktgång
Ska jag också vara med? För er med sommarplats i Bolvik hamn gäller ett vaktpass per säsong. Information och anmälan görs via webben under rubriken "Bolviks hamn". Du loggar in med användarnamn och lösenord för medlemmar.Om du får problem att registrera vaktgång kontakta Vaktchefen. De som inte deltar erläggs en straffavgift.
Vatten
Kan jag dricka vattnet i Torsby? I Torsby är det kommunalt vatten. I Bolvik finns en vattentank med kommunalt vatten sommartid.I Grills saknas vattenpost.
VBS-nytt
Vad är VBS-nytt för något? VBS-nytt är en webbaserad tidning som sammanfattar säsongen som gick. Från 2017 i form av en Årskrönika efter säsongsavslutning.
Årsmöte
När hålls årsmötet? Varje år hålls ett årsmöte där alla medlemmar är välkomna. Mötet hålls i början av mars varje år. Kallelse med plats och tid skickas elektroniskt till alla medlemmar.Årsmötet annonseras även på hemsidan.
 
 
footer