Grills hamn

N 59o 18',73 O 18o 27',35

Grills hamn

Grills hamn ligger vid Grisslinge. Grills är en hamn för mindre båtar och den har ett mycket skyddat läge med mycket bra kommunikationer.

Det finns tre vägar ut till skärgården:
-Genom Strömma kanal och vidare ut under Djuröbron
-Via Skenoraströmmen och ut på Nämndöfjärden
-Via Kolström och ut på Baggensfjärden.

HITTA HIT UPPRUSTNING
BÅTPLATS HAMNKOMMITTÉ
KÖPRINCIPER  
footer