Båtplats

Grills är en hamn för mindre båtar. Vi har infört en storleksbegränsning på grund av anläggningens konstruktion och läge. Begränsningsmåtten för båtarna är: Längd 8 m x Bredd 2,5 m. Deplacement ca 2,5 ton

Måtten är inga absoluta maxgränser och hamnkaptenen avgör om båten är lämplig för att ligga vid Grills.Större båtar kan erbjudas att ligga i Bolvik om ledig plats finns där.

OBS! VBS har ingen skyldighet att garantera plats till medlem vars båt är större än befintlig plats. Det är därför av största vikt att du kontaktar respektive hamnkapten före inköp av ny båt, för att stämma av om möjlighet finns att ändra plats.

Grills har en hamnkapten och två vice hamnkaptener. Se mer under funktionärer.