Arbetsdagar

Se KALENDARIUM för aktuella dagar och tider.

Vid sjösättning får varje medlem själv välja tillfälle att göra sin arbetsdag, höst eller vår, en av dessa är obligatorisk. Vid uteblivet deltagande debiteras 1000:- om inte skriftligt meddelande med giltigt skäl meddelats och godkänts av varvschefen.

Eftersom arbetsdag väljs vid sjösättning och det finns två tillfällen att välja mellan, bör det inte vara svårt att deltaga vid en arbetsdag.