El-regler: VBS 2013

Normal elanvändning ingår i varvsavgiften. Övergripande gäller att all elförbrukning ska vara avstängd när båten lämnas.

Undantag: Anmäls via mail!

Vid batteriladdning skall anslutningskabeln i stickproppsänden vara försedd med en bricka med texten ”Batteriladdning”. Brickorna hittar du i varvshuset.

OBS! Batteriladdning över natten skall anmälas till varvschef via mail.

Extra el: Kontakta varvschef!

Om du behöver el för större arbeten, utöver normalt rustningsarbete, ska du före anslutning till eluttag kontakta varvschef för en överenskommelse. Kablarna som sedan används för anslutning ska märkas med en speciell bricka med texten "Extra el"som utdelas av varvschef.

Den extra elförbrukningen får du betala för, beräknat på kilowattförbrukningen gånger 1 kr/kilowatt. Efter avslutat arbete kontaktas varvschef för en avstämning av att rätt avgift betalas till VBS.

Kontroll av elförbrukning på varvet sker kontinuerligt och bortkoppling av kablar kommer att ske om tillstånd ej finns enligt våra föreskrifter.

 

Varvschef Torsby varv: Nils-Ivar Ek. E-post: nils-ivar.ek@vbs-varmdo.se