SJÖSÄTTNING / UPPTAGNING

OBS! Sök rätt på DIN sjösättning-/upptagningsdag då ändring kan ske.

Samtliga skall vara på plats 07:45 med båt klar för sjösättning / upptagning.

Läs sjösättningsguide / upptagningsguide och arbetsföreskrifter.

Båten kan läggas vid Torsby varvs brygga c:a 10 dagar innan upptagning. Var noga med förtöjningen och FÖRTÖJ FÖR STORM! Ändring av tilldelad sjösättningsdag medges endast i nödfall ("jag hinner inte" är ej acceptabel anledning). Ändringar medför alltför stora konsekvenser i tidsplaneringen.

Frågor gällande "speciella omständigheter" hänvisas direkt till varvschef. nils-ivar.ek@vbs-varmdo.se

________________________________________________________________________________________________________________________

Sjösättning / Upptagningslistor

Läs mer...