VBS miljšpolicy syftar till att minimera skadlig miljšpŒverkan pga vŒr verksamhet genom att agera pŒ ett miljšriktigt sŠtt och genom att fšlja gŠllande miljšlagstiftning samt VBS miljšregler och avfallsplan.   

 

MILJ…REGLER  

á      Sopor och icke farligt avfall skall lŠggas pŒ anvisad plats. Efter sjšsŠttning skall vaggor, bockar, pallningsvirke och tŠckningsmaterial placeras pŒ anvisad plats, samt vara uppmŠrkt med medlemmens namn och telefonnummer    

á      Varje bŒtŠgare ansvarar fšr sitt miljšfarliga avfall (olja, glykol, drivmedel ofšrbrukad fŠrg och batterier). Detta innebŠr att bŒtŠgaren inte fŒr lŠmna nŒgot av dessa pŒ varvet, det miljšfarliga avfallet ska lŠmnas till miljšstation omgŒende, se Miljšsidan fšr lŠnk. 

á      Vid avlŠgsnande av bottenfŠrg ska pressar lŠggas under bŒten fšr att samla upp fŠrgrester och som dŠrefter lŠmnas till miljšstation. TŠckning runt bŒt ska ske sŒ att spridning inte fšrekommer. Vid slipning av bottenfŠrg anvŠnds med fšrdel slipmaskin med dammsugarpŒse.   

 

Se Miljšsidan fšr lŠnkar till godkŠnda bottenfŠrger och bŒtbotten-tvŠtt