Medlemskap i Värmdö Båtsällskap

 

VBS kan erbjuda dig tillgång till vårt varv i Torsby samt båtplats vid någon av våra anläggningar i endera Grills eller i Bolvik, allt i mån av plats givetvis. Storleken på båten kan vara en faktor som begränsar sällskapets möjligheter att erbjuda dig plats. Vi har kö till de flesta anläggningar (Bolvik 1-3 år, Grills 1-3 år, Torsby varv 1-2 år), men för aktuell information om vår möjlighet att erbjuda dig plats där du helst önskar - Kontakta våra funktionärer för respektive anläggning. För att stå i kö till våra anläggningar krävs medlemsskap.

Utöver bryggor och varv disponerar sällskapet en klubbholme belägen på Norrgårdsön i Lådna-arkipelagen. Klubbholmen är en verklig pärla och väl värd ett besök, speciellt till Midsommar – då vi samlas för traditionellt midsommarfirande med sång, dans och lek. Midsommardagen, brukar vi ha kappsegling (KM), och dagen efter det går den rafflande Barkbåtsregattan för alla barn.

VBS är en ideell förening med syfte att göra båtägandet billigt under trevliga och prestigelösa former. För att kunna driva föreningen framåt krävs insatser i form av frivilligt arbete samt arbetsplikt i olika sammahang. Sällskapet förutsätter att du, om du blir antagen som medlem, kommer att medverka i föreningens arbete och också accepterar våra stadgar, samt Hamn-, Varvs och Klubbholmsordningen. Särskilt viktigt i den senare är att paragraf 1.8 beaktas - "Medlem som nyttjar VBS anläggningar är skyldig att hålla båten försäkrad mot tredje man (ansvarsförsäkring). Medlem är skyldig att visa upp giltigt försäkringsbrev vid anmodan."

Avgifter och priser för medlemskap i VBS

Ändring av matrikeluppgifter i Värmdö Båtsällskap - Har ni flyttat, bytt båt, skaffat e-post adr, inte får tidningen Båtliv i brevlådan, etc. Vänligen meddela det genom att fylla i lämpligt formulär (nedan).

Här finner du de formulär VBS tillhandahåller. Samtliga öppnas i ett nytt fönster

Formulär för Ansökan om medlemskap

Formulär för uppdatering av medlemsuppgifter

Formulär för Utträde ur VBS

Formulär för Anmälan om båtbyte

Formulär för Ansökan om hamnplats/varvsplats

Formulär för Uppsägning av hamnplats/varvsplats

 

 

När du vill bli medlem:

  1. Fyll i och skicka in formuläret för medlemsansökan.
  2. Betala inträdesavgiften på 1500 kr samt årsavgiften på 575 kr (totalt 2075 kr) till VBS's bankgiro 5698-3695.

Berätta gärna lite om dig själv och din familj, när du fyller i ansökan om medlemskap (Observera att medlemskapet är personligt och inte går att överlåta till annan person).

Pengarna skall vara VBS tillhanda inom 14 dagar från det att du har skickat in din medlemsansökan, om inte, antar vi att Du inte längre har intresse att vara med i VBS och det begynnande medlemskapet stryks.
Medlemskapet i sig, garanterar dock inte att du direkt kan erbjudas plats för din båt vid våra anläggningar.

När du fyller i din medlemsansökan tänk på att:
Markera om du vill ha plats i hamnen och/eller på varvet.

För besked om platsmöjligheter för din båt, kontakta respektive Hamnkapten för Grills och Bolvik och Varvschefen för Torsby. Du hittar deras tel.nr. och e-postadresser under funktionärer

Din plats i kön till hamnplats respektive varvsplats räknas fr.o.m det datum då vi fått in både din medlemsansökan och inträdesavgiften.

När vi har tagit emot din inbetalning kommer du att få ett meddelande om detta.

På nästkommande styrelsemöte behandlas din ansökan formellt och om inget hinder föreligger blir du formellt antagen och du får ett meddelande om detta. Om du inte, mot all förmodan, skulle bli antagen betalar vi tillbaka din inträdesavgift och årsavgift. Kontakta gärna ngn av våra funktionärer om du har frågor. Observera att under sommarmånaderna brukar det löpande styrelsearbetet gå på sparlåga, varför vårt formella svar, via styrelsebeslut, på din ansökan kan dröja under den perioden.

 

 

 

 

 

Utdrag ur Varvs-,Hamn och Klubbholmsordningen:

1.6 Båtbyte skall omgående meddelas varvschef, hamnkapten eller VBS styrelse.
Båtbyte kan påverka möjligheten att erbjuda båtplats vid VBS anläggningar, beroende på storleksändring av båt (djupgående, längd, bredd, vikt, etc.).

footer