2019


 VBS AKTUELLT

 
LÄNKAR

 
MILJÖ


TORSBY VARV-information 2019-05-17

Vårens sjösättningar är genomförda. Allt har gått bra även om vädrets makter skapade lågvatten under 5 veckor. Arbetsdagar: Den 13 maj är genomförd och den var fullbokad. Till den 20 maj fattas 3 personer och till den 14 september saknas ett stort antal personer!!! Inför arbetsdagen den 14 september kommer mastskjulet att städas, märk därför upp kvarvarande master och täckningsmaterial.

Utbildning / träning av nya Subliftförare har genomförts med mycket gott resultat.

Inför upptagningar 2019 kan det bli en del ändringar av upptagningsdag mot tidigare (2018). Detta beror på optimering av vår hantering och placering av båtarna på varvet.

XRF mätning, för analys av TBT förekomst på båtar äldre än 1995, är genomförd på ett 70-tal båtar på Torsby varv. Information angående nivåer och åtgärder kommer att sändas ut inom kort till berörda båtägare. Frågor kan ställas till Åsa Ekberg Österdahl asa.ekberg.osterdahl@vbs-varmdo.se eller Nils-Ivar Ek nils-ivar.ek@vbs-varmdo.se

MVH

Nils-Ivar Ek Varvschef


VBS miljösidor är uppdaterade 2019-01-29


VBS Årskrönika 2018 är publicerad, gå in på VBS-NYTT i menyraden

VBS medlemsenkät 2018 är publicerad på MEDLEMSSIDOR


INSTRUKTIONSFILM till nya Bolvikgrinden 2018-09-05

Samma nyckel som passat till gamla grinden fungerar till den nya grinden.

OBS! En bil per öppning, grinden stängs efter varje bil.

Se filmen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Medlemsportal

Medlemsportal


Information om VBS lås-nycklar


sjolotsen

www.sjolotsen.se


SS

VBS stödjer Skärgårdsstiftelsen


 

 

 

MILJÖPOLICY
Allmän miljöpolicy VBS.
Värmdö Båtsällskap skall vid alla tillfällen tänka på att minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

  • Vi ska följa de riktlinjer och lagar som gäller för vår verksamhet och hantering av de produkter som kan komma till användning.
  • Vi ska medverka till att rätt produkter används vid rätt tillfälle.
  • Vi ska kontinuerligt utvärdera vårt arbete genom egen kontroll och vidareutbildning.
  • Vi ska efter resurser informera och utbilda våra medlemmar i miljötänkande.

    Härigenom ska vår miljöpåverkan bli minimal inom våra verksamhetsområden.

MILJÖSTATION
Återvinningscentralen i Hemmesta vägskäl tar emot spillolja, färgburkar och annat miljöfarligt avfall.

Länk: AVC

SEPTIKTÖMNING I

BOLVIK HAMN

Läs mer...

 

footer